Harresa dhe permiresimi i mermorjes

//Harresa dhe permiresimi i mermorjes